Benvinguts :)

dijous, 30 de novembre de 2006

Multiplex local en marxa

Mentre esperem eternament a que Canal 9 i la resta de televisions autonòmiques privades es dignen a arribar a través de la TDT a tot el País (quan TVC fa mesos que arriba amb quatre canals), s'han afegit quatre senyals més al nostre llistat de canals digitals. I ja en són 30.

De moment s'anomenen CVT-1, CVT-2, CVT-3 i CVT-4. Tres són per a les televisions privades Canal38, Planavisió i TV Castellón (la quarta és pública).

Canal 38 Planavisió TV Castellón

Moltes cadenes per a molt poc material.

Pense que el millor seria que les altres televisions privades que anaren a desaparèixer s'integraren mitjançant un conveni a la nova televisió pública local. Així la nova televisió tindria estudis en les principals poblacions de la demarcació i cada municipi podria tindre el seu espai propi.

A Catalunya s'ha creat la xarxa de televisions locals que ha donat lloc al Canal Català. Totes les televisions locals comparteixen el material i, així, omplin la graella amb més qualitat perquè cadascú posa més recursos en menys produccions.

La meua idea és una TV local autonòmica pública i privada. Cada demarcació amb una única televisió fruit de la unió de totes les existents analògicament. La vessant pública seria la direcció de l'empresa, etc. i la privada generaria els continguts. Com productores.

Al mateix temps, com el Canal Català, cada demarcació intercanviaria la seua programació amb la resta de demarcacions baix una mateixa marca. Més material audiovisual disponible, menys repeticions, menys espai que reomplir a la graella de programació i més recursos econòmics per a millorar la qualitat tècnica i artística. I podria plantejar-se desconnexions per demarcacions i fins i tot que cada demarcació, amb una única programació, posara els seus continguts en primetime i els de la resta de demarcacions en altres franjes horàries. Mateixos continguts, distinta graella.

Una gran tele local a nivell autonòmic perquè vull vore imatges si es desborda el riu Sec. Però també si es desborda el Serpis. I vull saber de què viuen a Cortes de Arenoso, o com és que una dona de cent anys es dedica encara a cosir mantes a Morella. Saber les distintes formes i accents del valencià.

Cal un nou concepte de TV local.

Les primeres televisions locals naixen als anys vuitanta. Són televisions il·legals, xicotetes, i sense recursos, que només es poden permetre cobrir la informació de la població on tenen els estudis. A poc a poc, va naixent més televisions d'aquest tipus que van ampliant el seu radi d'acció a distintes localitats fins arribar algunes a vore's en gran part d'una província i fins i tot fora d'ella.

També existeix la trampa de Localia o de PopularTV, però açò és un altre tema del que no anem a parlar. No són televisions estrictament locals. Les entenc com televisions estatals emeses en freqüències locals. És un cas interessant pel fet de compartir molta programació fixa i tindre espai per a desconnexions locals. Però és només un esglaó intermig en l'evolució que jo espere de la TV local.

Ara, amb la incorporació d'algunes d'aquestes televisions a la TDT, aquest consinònim de proximitat que és la TV local ha de trobar un sentit més ampli. No s'entén que per TDT es veja Teletroncho amb els seus cromes marejant tot el temps i superposant sense parar publicitat a la part inferior de la pantalla. És una incompatibilitat i una contradicció molt forta. I tampoc s'entén que si una televisió cobria tota una província, ara cada demarcació tinga la seua pròpia televisió i s'aïllen les demarcacions en el que suposa un clar pas enrere en el camí a la societat del coneixement.

Aquesta TV local del futur, a la que s'ha de tendir, ens ha de permetre, com fins ara, accedir al que és proper per a nosaltres, però també al que és proper per a la resta del poble valencià. Una televisió que focalitza els recursos econòmics en menys produccions sense preocupar-se d'omplir la graella i que, per tant, són de major qualitat. Una televisió descentralitzada que elimina les barreres que per falta de recursos s'han creat tradicionalment i que siga propera a un territori major, a un nombre de persones major.

Aquesta pense que ha de ser la finalitat de la TV local del segle XXI, i no l'eterna repetició de programes sense pressupost. Un pas, si voleu, cap a una TV autonòmica ara que aquestes tendeixen al generalisme i no es preocupen pel seu àmbit territorial en profunditat, a banda que, com he explicat, potser aquesta no siga la seua funció, sinó la que garantirà la supervivència de la que coneixem fins ara com televisió local.

Un minut del que emet el múltiplex local de la Plana:


La qual cosa no és molt pitjor que un minut de la programació d'escassa qualitat i eternament repetida que emeten actualment el Canal38, Planavisió i TV Castellón per analògic. Fins i tot sembla irònic que s'emeta per TDT, que és el futur, una programació tan roïna més pròpia del segle XX.

UNIM ESFORÇOS I FEM EVOLUCIONAR EL CONCEPTE DE TV LOCAL!

La Mirada Crítica